top of page

Ritmik Sayma Oyunu - Zevkli Matematik

ikişer, üçer, dörder, beşer, altışar, yedişer, sekizer, dokuzar, onar ritmik sayma öğretirken çocuklar sıkılabilirler. Ezbere dayalı öğretim yapılıyorsa sıkılmaları kaçınılmazdır. Ritmik saymayı zevkli hale getirmek elimizde.

- Yere sek sek yapmak.

- Duvara, kapıya çocukların yapacağı görseller

- Oyun

bottom of page