top of page

Hızlı Okuma Çalışmaları

Okuma yazmayı yeni öğrenen, öğrenmiş olan, yeterince hızlı okuyamayan öğrenciler için hazırlanmış hızlı okuma çalışmaları bulunmaktadır.